§ 359 til § 364 kan fraviges, hvis det anden vis sikres og dokumenteres, at der er tilstrækkelig sikkerhed mod personskader som beskrevet i § 358.