Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
Anvendelseskategori Bygningsafsnittet er indrettet med sovepladser
 
Personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje
 
 Personers mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed
Maksimalt antal personer, som rummet er indrettet til
 
 1
Nej  Ja  Ja  Ingen begrænsning 
 2
Nej  Nej  Ja  Højst 50 
 3 Nej  Nej  Ja  Ingen begrænsning 
 4 Ja  Ja  Ja Ingen begrænsning 
 5 Ja  Nej Ja Ingen begrænsning 
 6 Ja/Nej  Nej  Nej Ingen begrænsningAnvendelseskategori

Anvendelseskategori

 Risikoklasse
 Bygningsafsnit i anvendelses-kategori   Bygningens udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje og brandbelastning
 1  1  

Generelt

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

og

Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m² gulvareal

 4  

Generelt

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

eller

Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn

 2  1  

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn

eller

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m² gulvareal

 4  

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn

 2,5,6  

Generelt

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

 3  

Generelt

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

og

Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 1000

 3  1 og 4
 

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45 m over terræn og højst 1 etage under terræn

 2 og 5
 

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn og højst 1 etage under terræn

 3  

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn, højst 1 etage under terræn, og højst 150 personer i bygningsafsnittet

eller

Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, og højst 1000 personer i bygningsafsnittet 

 6  

Generelt

Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn

 4  1 til 6
 

Generelt

Bygninger, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3