Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om konstruktioner

Fold alle ud

Bærende konstruktioner skal projekteres, udføres, driftes og vedligeholdes efter bestemmelser i bygningsreglementet 2018, kapitel 15 om konstruktioner. Denne vejledning omfatter kun kapitel 15, og omhandler således ikke yderligere vejledning om f.eks. indplacering i konstruktionsklasser, dokumentation for bærende konstruktioner, certificeringsordningen mv.

Anvendelse af certificeret statiker fremgår af bygningsreglementet 2018, kapitel 1, §16-19, og muligheden for byggesagsbehandling af bygninger i konstruktionsklasse 2-4 frem til den 31. december 2019 fremgår af bygningsreglementet 2018, kapitel 1, §24-§27.

Indplacering i konstruktionsklasser fremgår af bygningsreglementet 2018, kapitel 26, §485 - § 489.

Dokumentation af bærende konstruktioner fremgår af bygningsreglementet 2018 kapitel 28, §494 - §505, og kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner fremgår af bygningsreglementetet 2018, kapitel 30, §523 - §528.

For så vidt angår certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet henvises til Bekendtgørelse nr. 1616 af 13/12/2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Der er desuden udarbejdet en tilhørende vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere. 

For bestemmelser om anerkendelse af statikere henvises der til bygningsreglementet 2018, kapitel 35, §552 - § 563. Den certificeret statikers virke ses af bygningsreglementet 2018, kapitel 33, §536 - §544.