Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 344

Konstruktioner skal projekteres og udføres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse. 

Stk. 2 Projektering og udførelse af konstruktioner skal ske i overensstemmelse med: 

1) DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA

2) DS/EN 1991-1-1 Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger med DS/EN 1991-1-1 DK NA. 

3) DS/EN 1991-1-2 Brandlast med DS/EN 1991-1-2 DK NA. 

4) DS/EN 1991-1-3 Snelast med DS/EN 1991-1-3 DK NA. 

5) DS/EN 1991-1-4 Vindlast med DS/EN 1991-1-4 DK NA. 

6) DS/EN 1991-1-5 Termiske laster med DS/EN 1991-1-5 DK NA. 

7) DS/EN 1991-1-6 Last på konstruktioner under udførelse med DS/EN 1991-1-6 DK NA. 

8) DS/EN 1991-1-7 Ulykkeslast med DS/EN 1991-1-7 DK NA. 

9) DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger
og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.

Stk. 3. For opvarmede væksthuse ved gartnerier samt teltoverdækning af beholdere for opbevaring af flydende husdyrgødning gælder, at kravene til snelast kan reduceres med 65 pct.