Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

Hærdet glas opnår sin styrke ved en hærdningsproces, der er en kombination af opvarmning og hurtig afkøling. Hærdet glas tåler laster fra personer, der støder ind i glasset, væsentligt bedre end almindeligt glas. Hærdet glas opfylder dermed kravene til personsikkerhed.

Udsættes glasset for hårde slag fra skarpe genstande, går det i stykker og granulerer i en mængde små stykker. Det er fortsat muligt at skære sig på de små glasstykker, men risikoen for skæreskader er betydeligt reduceret. Efter brud fastholdes glasset ikke i konstruktionen og kan derfor ikke tilbageholde personer. Hærdet glas har brudtype C, se oversigten under kapitel 4.0.0.

Ved brud på større flader kan der være risiko for nedfald af sammenhængende stykker, som vil kunne udgør en risiko for personer, afhængig af glassets placering.

Heatsoak test (varmeprøvning)
Heatsoak test er en tillægsprøvning, der kan reducere risikoen for at hærdet glas spontan-granulerer i brugsfasen, som følge af nikkelsulfid indeslutninger i glasset. Styrken af hærdet glas og af heatsoak testet glas er ens.