Skærme af glas eksempelvis fritstående vejvisere og info-tavler, er ikke nødvendigvis omfattet af kravene i Bygningsreglementet, men i det omfang glaspartier vurderes at indgå i dele af et bygningsværk og vil kunne medføre personskade ved kollision, kan der anvendes sikkerhedsglas.