Yderdøre og dørpartier helt eller delvist af glas, samt glas i sidepartier, der kan forveksles med åbninger, for eksempel butiksdøre, indgangspartier i kontorer og bygninger med offentlig adgang, kan enten være afskærmet eller udført med sikkerhedsglas.

I boliger kan yderdøre og sidepartier, helt eller delvist af glas, normalt udføres af almindeligt glas med mindre, der foreligger særlige forhold, eksempelvis i indgangspartier, fordelingsgange i beboelsesejendomme, ungdomsboliger og lignende, hvor glasset kan være afskærmet eller udført af sikkerhedsglas.

Yderdøre og dørspartier helt i glas, samt glas i sidepartier der kan forveksles med åbninger, kan markeres for at mindske risikoen for personkollision. Se afsnit 2.3.0. Markering af glaspartier.