Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

Vinduer og vinduespartier med almindelig brystning kan normalt udføres med almindeligt glas, med mindre der foreligger særlige forhold, for eksempel i børneinstitutioner, hvor børn kan komme i direkte kontakt med glasset, samt i gymnastik- og sportshaller med fysisk aktivitet og lignende.

I bygninger hvor mennesker forsamles, i publikumsarealer og hvor der er offentlig adgang, kan vinduer til gulv eller med lav brystning enten være afskærmet eller markeret og udført med sikkerhedsglas.

I skoler, børneinstitutioner, sportshaller og lignende, kan lavtsiddende vinduer under almindelig brystningshøjde samt vinduer til gulv eller med lav brystning enten være afskærmet eller markeret og udført af sikkerhedsglas.

I boliger kan vinduer og vinduespartier helt til gulv eller med lav brystning udføres af almindeligt glas med mindre, der foreligger særlige forhold, eksempelvis i indgangspartier, fordelingsgange, mødesteder og for enden af gangarealer i beboelsesejendomme, ungdomsboliger og lignende. Her kan glasset enten være afskærmet eller markeret og udført af sikkerhedsglas. Tilsvarende vil gælde for kontorer med videre, der primært anvendes af personalet.

Hvor glas adskiller niveauspring i gulve eller mellem gulv og terræn kan glasset enten være afskærmet eller udført af sikkerhedsglas.

Hvor for eksempel vinduer eller glaspartier er placeret nedenfor et trappeløb og lignende, og hvor der vil være risiko for at personer kan kollidere med glasset ved fald, kan glasset enten være afskærmet eller udført af sikkerhedsglas.

Vinduer med enkeltglas
Vinduer og vinduespartier med enkeltglas, f.eks. vinduer med koblede rammer, ældre sprossede vinduer og lignende, vil normalt være udført med almindeligt glas. Hvor det vurderes, at der vil være risiko for skæreskader ved kollision med glasset, kan det indgå i overvejelserne i stedet at anvende sikkerhedsglas.