Glas i tage, lofter og skrå flader kan udgøre en risiko for personer, der færdes nedenunder, hvis glasset kan falde ned. Risikoen for nedfald af glas kan begrænses ved at glasset dimensioneres efter forekommende laster og gældende forskrifter, samt ved at anvende hensigtsmæssige glastyper og fastholdelser. 

For glasfacader og fuldglasvægge i bygninger afhænger sikkerheden mod nedfald primært af dimensioneringen og den valgte glastype. 

Vinduer og vinduespartier kan normalt udføres med almindeligt glas uden risiko for nedfald, når montering og fastholdelse dimensioneres efter de forekommende laster.