I bygninger med publikumsarealer, hvor personer færdes og forsamles ved borde eller på faste siddepladser som caféer, restauranter, kirker, teatre, biografer, konferencelokaler, auditorier, ventesale og lignende, vil der være risiko for at glaspartier bliver overset, fordi de besøgende ikke kender bygningen. Glas i døre og glaspartier i dørhøjde kan derfor enten være afskærmet eller markeret og udført af sikkerhedsglas. 

For vinduer med almindelig brystning vil risikoen for kollision være beskeden, hvorfor der normalt kan anvendes almindeligt glas. 

I områder som fortrinsvist anvendes af personale, vil vejledningen for Kontorer kunne anvendes.