Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

Glassets placering og størrelse har betydning i forhold til risikoen for personskader. De definitioner, som anvendes fremgår af tabel 2 og figur 1. De er vejledende, da den reelle risiko for personskader altid skal vurderes i hver enkelt situation ud fra bygningens udformning og anvendelse.

Tabel 2

Vejledende definitioner ud fra glassets anvendelse og placering

Glassets anvendelse Glaspartiers placering
Almindelig dørhøjde Hvor overkant glas højst svarer til almindelig dørhøjde, ca. 2,1 m
Almindelig brystningshøjde* Hvor underkant glas er mindst 0,5 m over gulv
Lav brystning Hvor underkant glas er mindre end 0,5 m over gulv
Almindelig trinhøjde (stigning) Ca. 0,18 m
 * Brystninger ved vinduer bør ikke være under 0,8 m, hvor vinduer kan åbnes, og der er risiko for at falde ud gennem åbningen.
Figur 1

Vejledende definitioner af glaspartiers placering