Det er alene forhold i forbindelse med personsikkerhed ved brug af glas i bygninger, der behandles. Derfor er det forudsat, at det anvendte bygningsglas er dimensioneret i henhold til gældende forskrifter, normer og standarder. 

Det er en forudsætning, at vinduer og døre i ydervægge, glasydervægge, glastage og ovenlysvinduer er udført med 2- eller 3-lags termoruder, med mindre der specifikt er refereret til enkeltglas. Indvendige døre og skillevægge kan enten være udført med enkeltglas eller som en 2-lags løsning. I vejledningen er der forudsat ens krav til glasset.

Det er tillige en forudsætning, at vinduer, døre, glasydervægge, skillevægge og ovenlysvinduer kan udføres med almindeligt glas. Hvor det anføres, at der skal eller kan anvendes lamineret sikkerhedsglas for at hindre nedfald af glas eller for at tilbageholde personer, er det forudsat, at glasset er forsvarligt fastholdt.