Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Vejledningen er udarbejdet af arkitekt MAA Bjarne Lund Johansen, NEXTTOOL for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Tekst og figurer: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og NEXTTOOL
Fotokredit: NEXTTOOL