Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 84
Ved fastlæggelse af, hvilken brandsikring der er nødvendig for at opfylde kravene i kapitel 5, skal en bygning opdeles i ét eller flere bygningsafsnit med en sammenlignelig brandmæssig risiko.

Stk. 2. Ethvert bygningsafsnit skal henføres til en anvendelseskategori, jf. bilag 1, tabel 1, og en risikoklasse, jf. bilag 1, tabel 2.

§ 85

Anvendelseskategorien skal bestemmes ud fra, om et bygningsafsnit er indrettet med sovepladser, om personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje, personers mulighed for selv at bringe sig i sikkerhed samt ud fra det maksimale antal personer, som det enkelte rum er indrettet til.Fastlæggelse af anvendelseskategorien for et bygningsafsnit skal ske i overensstemmelse med bilag 1, tabel 1.

Fastlæggelse af anvendelseskategorien for et bygningsafsnit
skal ske i overensstemmelse med bilag 1, tabel 1.

Tabel 1 - Anvendelseskategorier

Anvendelseskategori Bygningsafsnittet er indrettet med sovepladser Personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje Personers mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed Maksimalt antal personer, som rummet er indrettet til
 1 Nej  Ja Ja  Ingen begrænsning
 2 Nej Nej Ja Højst 50
 3 Nej Nej Ja Ingen begrænsning
 4 Ja Ja Ja Ingen begrænsning
 5 Ja Nej Ja Ingen begrænsning
 6 Ja/Nej Nej Nej Ingen begrænsning
§ 86

Risikoklassen for et bygningsafsnit bestemmes på baggrund af anvendelsen af bygningen, kompleksiteten af evakuering af personer under hensyntagen til bygningens udformning samt på baggrund af brandbelastningen i bygningsafsnittet, hvor dette er relevant, jf. bilag 1, tabel 2.

Stk. 2. Hvor en bygning er indrettet i flere bygningsafsnit med fælles flugtveje, skal personantallet ved fastlæggelse af risikoklassen bestemmes som det samlede antal personer i de bygningsafsnit, som har fælles flugtveje.

Stk. 3. Hvor en bygning har flere bygningsafsnit, som indplaceres i forskellige risikoklasser, og bygningsafsnittene har fælles flugtveje, skal den højeste risikoklasse, som et af bygningsafsnittene placeres i, gælde for alle de bygningsafsnit, som flugtvejene betjener.


Tabel 2 - Risikoklasser

 Risikoklasse  Bygningsafsnit i anvendelses-kategori  Bygningens udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje og brandbelastning
 1  1
 Generelt
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

og

Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m² gulvareal
 4
 Generelt
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

eller

Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn

 
 2
 
 1
 Generelt
Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn

eller

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m² gulvareal
 4
 Generelt
Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn
 2,5,6
 Generelt
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn
 3
 Generelt
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

og

Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 1000
 3
 1 og 4
 Generelt
Bygninger med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45 m over terræn og højst 1 etage under terræn
 2 og 5
 Generelt
Bygninger med gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn og højst 1 etage under terræn
 3
 Generelt
Bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn, højst 1 etage under terræn, og højst 150 personer i bygningsafsnittet

eller

Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, og højst 1000 personer i bygningsafsnittet 
 6
 Generelt
Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn
 4  1 til 6
 Generelt
Bygninger, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3