Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

Bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at: 

1) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses. 

2) Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået. 

3) Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. 

4) Brandspredning til andre bygninger på samme grund begrænses. 

5) Der ikke sker brandspredning til bygninger på anden grund.