Emne
 Tredjepart
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
 Max.
Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
 Max.
Brandstrategirapport 
 Max.
Brandplaner 
 Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
 Udv.
Brandteknisk dimensionering
 Udv.
Funktionsbeskrivelse
 Udv.
Brandteknisk kontrolplan
 Max.
Brandteknisk kontrolrapporter
 Udv.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
 Udv.