Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
Emne  BK2  BK3  BK4 
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
 U+G
 U+G
 U+G
Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
 U+G
 U+G
 U+G
Brandstrategirapport 
 Kmax + G
Kmax + G   U+G
Brandplaner 
 Kudv 
 Kmax 
 Kmax
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
 Kudv
 Kudv
 Kudv
Brandteknisk dimensionering
 -
 Kudv + G
 Kmax + G
Funktionsbeskrivelse
 Kudv 
 Kudv 
 Kmax
Brandteknisk kontrolplan
 Kmax + G
 U + G
 U + G
Brandteknisk kontrolrapporter
 Kudv
 Kmax
 Kmax
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
 Kudv 
 Kudv 
 Kmax