Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til undervisningsbygninger

Fold alle ud

Tabellerne i dette afsnit beskriver grænseværdierne for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptionsareal. Grænseværdierne er primært gengivet fra SBi-anvisning 218 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger.