Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til undervisningsbygninger

Fold alle ud

Tabel 3.4 indeholder grænseværdier for efterklangstid og absorptionsareal i undervisnings­bygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 218.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Undervisningsbygninger – Tabel 3.4 Rumakustik
Efterklangstid     [4] 
T 1), 3), a)
Frekvensområde 
Klasserum b)  T ≤ 0,6 s  125-4000Hz 
Undervisningsrum til sløjd  T ≤ 0,6 s  125-4000Hz

Undervisningsrum til sang og musik mindre end 250 m(korsang og akustisk musik) 4)

0,8 ≤ T ≤ 1,1 s  125-4000Hz

Undervisningsrum til sang og musik mindre end 250 m(elektrisk forstærket) 4)

T ≤ 0,6 s
125-4000Hz
Gymnastiksale mindre end 3500 m3  T ≤ 1,6 s  125-4000Hz
Gymnastiksale større end 3500 m3  T ≤ 1,8 s  125-4000Hz
Svømmehaller mindre end 1500 m3  T ≤ 2,0 s  125-4000Hz 
Svømmehaller større end 1500 m3  T ≤ 2,3 s  125-4000Hz 
Fællesrum samt fællesgange, der benyttes til gruppearbejde og lignende  T ≤ 0,4 s  125-4000Hz 
Fællesgange, der ikke benyttes til gruppearbejde og lignende  T ≤ 0,9 s  500-2000 Hz 
Trapperum  T ≤ 1,3 s  500-2000 Hz
Absorptionsareal     [4]  2), 3), a)  Frekvensområde 
Åbne undervisningsområder c)  A ≥ 1,3 × gulvareal   125-4000Hz

Fællesrum med loftshøjde større end 4 m og rumvolumen større end 300 m3

A ≥ 1,2 × gulvareal   125-4000Hz

Supplerende vejledning     [4]

a)   Fordeling af lydabsorbenter i rummet har betydning, se [4].

b)   For små undervisningsrum for mindre grupper dog T ≤ 0,4-0,5 s

c)   For åbne undervisningsområder gælder specielle forhold, se [4]. 

Noter

1)   Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne maksimumsværdi dog tillægges 20 %.

2)   Minimumsværdien for absorptionsarealet gælder for hvert 1/1-oktavbånd.i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne minimumsværdi dog fratrækkes 20 %.

3)   Grænseværdierne gælder i møblerede rum. For gymnastiksale, svømmehaller, fællesgange (uden gruppearbejde) og trapperum dog i umøblerede rum.

4)   Kan der ikke etableres særskilte rum til de to sang- og musikanvendelser, anbefales det at udføre undervisningsrum til sang og musik med variabel akustik, så begge anvendelser kan tilgodeses.