Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til boliger og andre bygninger til overnatning

Fold alle ud

Tabel 2.1 indeholder grænseværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i boligbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lette konstruktioner i lejlighedsskel.

Lydbestemmelserne er gengivet fra DS 490 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 258. Referenceliste findes i afsnit 1.5

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis er krævet overholdt for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Boliger – Tabel 2.1 Lydisolation

Lydbestemmelserne gælder ikke for fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse

Luftlydisolation [2]
 R'w
Mellem en bolig eller fælles opholdsrum og rum med særligt generende støj
≥ 60 dB
Mellem en bolig og rum uden for boligen a)
≥ 55 dB 
Mellem fælles opholdsrum indbyrdes 5)  ≥ 55 dB 

Dør 2) mellem bolig og fællesrum

Dør 2) mellem fælles opholdsrum og gange/trapperum 

 ≥ 32 dB
Trinlydniveau [2]   L'n,w
I beboelsesrum og køkkener samt fælles opholdsrum
– fra rum med særligt generende støj 
≤ 48 dB
 
I beboelsesrum og køkkener
– fra andre boliger og fra fællesrum b) 
≤ 53 dB
 
I beboelsesrum og køkkener
– fra fælles trapperum og gange, fra altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum i andre boliger 3), 4) 
≤ 58 dB 
I fælles opholdsrum
– fra beboelsesrum, andre fællesrum, trapperum, gange, altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum 3), 4) 
≤ 58 dB 

Supplerende vejledning [3]

For at forebygge gener ved lave frekvenser anbefales

a)   for lette 1) konstruktioner i lejlighedsskel: Luftlydisolation, R'w + C50-3150 ≥ 53 dB

b)   for lette 1) konstruktioner i lejlighedsskel: Trinlydniveau, L'n,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB 

Noter

1)   Lette konstruktioner i lejlighedsskel, dvs. skillevægge med en vægt pr. arealenhed under 100 kg/m2 og etageadskillelser med en vægt pr. arealenhed under 250 kg/m2, kan give problemer med utilstrækkelig lydisolation ved lave frekvenser, selv om kravene til lydisolation i lydklasse C er opfyldt.

2)   Grænseværdien gælder for dørens areal. Den omgivende væg skal opfylde grænseværdien for ’mellem en bolig og rum uden for boligen’ henholdsvis ’mellem fælles opholdsrum indbyrdes’.

3)   Altaner samt gulve og dæk i toilet- og baderum og andre rum med et gulvareal mindre end 2,5 m2 skal ikke opfylde krav til trinlydniveau.

4)   Fælles og private tagterrasser skal opfylde samme grænseværdier som altaner.

5)   Hvis et fælles opholdsrum opdeles med en foldedør/mobilvæg bør lydisolationen mellem de to dele af rummet fastsættes efter den planlagte anvendelse.