Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 360
Skateboardbaner skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.
§ 361
Oppustelige legeredskaber skal projekteres og udføres i overensstemmelse med DS/EN 14960 Oppustelige legeredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.
§ 362

Kunstige klatrevægge skal projekteres og udføres i overensstemmelse med: 

1) DS/EN 12572-1 Kunstige klatrevægge - Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for kunstige klatrevægge med sikringspunkter. 

2) DS/EN 12572-2 Kunstige klatrevægge - Del 2: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til boulderstrukturer. 

3) DS/EN 12572-3 Kunstige klatrevægge - Del 3: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klatregreb.

§ 363
Udendørs motionsredskaber skal projekteres og udføres i overensstemmelse med DS/EN 16630 Fastinstalleret udendørs fitnessudstyr – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.
§ 364

Motionsredskaber, der også anvendes som legepladsredskaber, skal projekteres, så redskabet og underlaget er egnede til den faktiske anvendelse.

§ 365
For legepladsredskaber, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af § 359, stk. 1, nr. 2, til § 364, skal det dokumenteres, at der opnås et sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358 og § 359, stk. 1, nr. 1.