Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug

Fold alle ud

Bestemmelsen skal sikre, at klimaskærmen som helhed udformes med en rimelig isoleringsevne. Det dimensionerende transmissionstab bestemmes som angivet i DS 418 Beregning af bygningers varmetab. 

Etageantallet beregnes som forholdet mellem etagearealet og det bebyggede areal. Det bebyggede areal er det opvarmede etageareal af den største etage. Hvis en bygning for eksempel har et samlet etageareal på 8277 m², men det bebyggede areal er kun 2500 m², så er etageantallet der skal benyttes til at finde kravet til det dimensionerende transmissionstab 3,31. Tallet er her angivet med to decimaler, men ved beregning af det dimensionerende transmissionstab foretages beregningen uden afrunding af mellemregningen.