Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

I gymnastiksale, aktivitetsrum, sportshaller, svømmehaller, dansesale, fitnesslokaler og lignende, hvor der udfoldes fysisk aktivitet, vil der være øget risiko for, at der kan forekomme personkollision med glaspartier og dermed for skæreskader. 

Da kollisioner tillige vil kunne ske ved høj fart, vil der være en øget risiko for, at glaspartier op til almindelig dørhøjde kan medføre skæreskader, med mindre glasset er markeret og udført af sikkerhedsglas. 

Hvor glaspartier er placeret over almindelig dørhøjde, vil en vurdering af den aktuelle risiko for kollision, beskadigelse og skæreskader oftest være nødvendig, eksempelvis i forbindelse med boldspil, for at fastlægge behovet for personbeskyttelse mod nedfald og skæreskader.

I områder som fortrinsvist anvendes af personale, vil vejledningen for Kontorer kunne anvendes.