Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1028 af 30. juni 2016 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) ophæves, jf. dog stk. 4. 

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3, er det til og med den 30. juni 2018 muligt at vælge, at de hidtidige bestemmelser, jf. stk. 2, skal anvendes, såfremt 

1) kommunalbestyrelsen senest den 30. juni 2018 har modtaget en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse for byggearbejder omfattet af reglerne om byggetilladelse, eller 

2) byggearbejdet er påbegyndt senest den 30. juni 2018 for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse.