Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 529

Ansøger skal udpege en bygværksprojekterende for de bærende konstruktioner, som det påhviler at samle og koordinere dokumentation for hele bygværket, så denne udgør et hele.

Stk. 2. For et bygværk kan der kun være én bygværksprojekterende.

§ 530

Den bygværksprojekterende skal forestå: 

1) Definition af konstruktionsafsnit og grænseflader mellem konstruktionsafsnit. 

2) Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A1. Konstruktionsgrundlag, A2.1. Statiske beregninger – bygværk, A3.1. Konstruktionstegninger og Modeller – bygværk, B1. Statisk projektredegørelse og B2. Statisk kontrolplan. 

3) Specifikation og formidling af grundlag for projektering af de konstruktionsafsnit, der projekteres af andre end den bygværksprojekterende. 

4) Koordinering og kontrol af grænseflader mellem konstruktionsafsnit. 

5) Kontrol af, at dokumentation for konstruktionsafsnit er kontrolleret, og at kontrollen er dokumenteret. 

6) Kontrol af opfølgning på kontrol af dokumentation af konstruktionsafsnit.  

7) Koordinering og samling af dokumentationer for kontrol af projektering og udførelse i B3. Statisk kontrolrapport. 

8) Koordinering og videreførelse af punkter for særlig kontrol under udførelse. 

9) Koordinering af ændringer under projektering og udførelsen. 

10) Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk. 

11) Koordinering og samling af dokumentationer for ændringer af konstruktioner i konstruktionsafsnit i A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit. 

12) Koordinering af projekterings- og udførelsesmæssige tiltag som konsekvens af afvigelser fundet ved kontrol af projektering og udførelse. 

13) Koordinering af opdatering af den statiske dokumentation til 'som-udført-dokumentation'.

14) Samling af den statiske dokumentation for hele bygværket, så dette udgør et hele.