Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
Bygningsdel  U-værdi [W/m²K] 
Ydervægge og kældervægge mod jord
 0,25
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede
 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
 0,15
Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage   0,15
Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede   1,80
Bygningsdel   Linjetab [W/mK]
Fundamenter
0,15 
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,03 
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler  0,10