Bygningsdel   U-værdi [W/m²K]
Ydervægge og kældervægge mod jord
 0,18
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
 0,10
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 0,12
Porte
 1,80
Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler
 1,40
Renoverede forsatsvinduer
 1,65
Lystunneler eller lignende  2,0
 Bygningsdel
Linjetab [W/mK] 
Fundamenter
 0,12
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme
 0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
 0,10