Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
 Bygningsdel
U-værdi [W/m²K] 
Rum opvarmet til  Rum opvarmet til T > 15 °C  Rum opvarmet til 5 °C < T < 15 °C 
Ydervægge og kældervægge mod jord  0,15  0,25 
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere  0,40  0,40 
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum  0,10  0,15
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
0,12  0,15
Porte
1,80
1,80
Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²)
1,40
1,50
Ovenlyskupler
1,40  1,80 
Lystunneler eller lignende 2,0  2,0
 Bygningsdel   Linjetab W/mK 
Fundamenter
0,12
0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme  0,03
0,03 
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler  0,10
0,10