Bygningsdel
 
U-værdi [W/m²K]
 
Ydervægge og kældervægge mod jord
 0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
 0,20
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede
 0,50
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 0,20
Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m
 1,40
Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m
 1,50
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
 1,80
Ovenlyskupler
 1,40
Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center-U-værdi
 0,60
Etageadskillelser og vægge mod fryserum
 0,15
Etageadskillelser og vægge mod kølerum
 0,25
Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag  1,5
Lystunneler eller lignende  2,0
Bygningsdel   Linjetab [W/mK]
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 °C                  
 
 0,40
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme
 0,06
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
 0,20