Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind

Nedenfor findes en samlet oversigt over bygningsreglementets vejledninger. Under hvert af bygningsreglementets kapitler, findes de tilhørende vejledninger ligeledes under fanebladet "Vejledning". Bemærk, at vejledningerne til BR18 generelt er under udarbejdelse.

Vejledninger til BR15 findes her.

Kap. 1

Administrative bestemmelser (§ 1 - § 47)

Kap. 2

Adgangsforhold (§ 48 - § 62)

Kap. 3

Affaldssystemer (§ 63 - § 68) 

Kap. 4

Afløb (§ 69 - § 81)

Kap. 5

Brand (§ 82 - § 158)

Kap. 6

Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160)

Kap. 7

Byggepladsen og udførelse af byggearbejder (§ 161 - § 165)

Kap. 9

Bygningens indretning (§ 196 - § 241)

Kap. 10

Elevatorer (§ 242 - § 249)

Kap. 11

Energiforbrug (§ 250 - § 298)

Kap. 12

Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)

Kap. 13

Forureninger (§ 329 - § 333)

Kap. 14

Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)

Kap. 15

Konstruktioner (§ 340 - § 357)

Kap. 16

Legepladser mv. (§ 358 - § 367)

Kap. 17

Lydforhold (§ 368 - § 376)

Kap. 18

Lys og udsyn (§ 377 - § 384)

Kap. 19

Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)

Kap. 20

Udebyggede arealer ved bebyggelse 

Kap. 21

Vand (§ 403 - § 419)

Kap. 22

Ventilation (§ 420 - § 452)

Kap. 25

Bygningsklasse 2020 (§ 473 - § 484)

Kap. 26

Konstruktionsklasser

Kap. 27

Brandklasser (§ 490 - § 493)

Kap. 28

Dokumentation af bærende konstruktioner (§ 494 - § 505)

Kap. 29

Dokumentation af brandforhold (§ 506 - § 522)