Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

Bygninger skal have et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima i forhold til anvendelsen.

Stk. 2. Projektering, udførelse, drift og vedligehold af varme- og køleanlæg skal ske under hensyn til, at:

1) der ikke opstår risiko for brand- og eksplosionsfare.

2) der ikke opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener.

3) der ikke sker skader på personer, bygningsdele eller installationer.

4) der ikke sker unødigt forbrug af energi.