I de følgende publikationer er det muligt at finde yderligere information om lydbestem­melser i og omkring bygninger til boliger, undervisnings- og daginstitutioner og andre formål.

Referencer til de publikationer, der henvises til i denne vejledning og i Bygnings-
reglementets afsnit om akustisk indeklima, er gengivet her:

[1]      Bygningsreglement 2018. BR2018.

[2]      DS 490:2007: Lydklassifikation af boliger.
Note: Under revision.

[3]      SBi-anvisning 258 (2017): Anvisning om Bygningsreglement 2015 (3. udg.).

[4]      SBi-anvisning 218 (2008): Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger - Lydbestemmelser og anbefalinger.

[5]      Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, samt tillæg juli 2007.

[6]      Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984: Måling af ekstern støj fra virksomheder.

[7]      Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2007: Støj fra veje.

[8]      Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner, samt tillæg juli 2007.

[9]      Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, samt tilhørende rettelsesblad.

[10]    SBi-anvisning 217 (2017): Udførelse af bygningsakustiske målinger (2. udg.).

[11]    At-vejledning A.1.16 (2008): Akustik i arbejdsrum.

[12]    DS/EN ISO 3382-3: 2012: Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 3: Åbne kontorrum.

[13]    Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/2003: Ekstern støj i byomdannelsesområder.

Anvisninger om konstruktioner, der kan forventes at opfylde Bygningsreglementets funk­tionskrav til akustisk indeklima, kan fx findes i:

[14]    SBi-anvisning 237 (2011): Lydisolering mellem boliger - nybyggeri.

[15]    SBi-anvisning 244 (2014): Lydisolering af klimaskærmen.

Inspiration til fastlæggelse af projekteringsværdier i kontorbyggeri, hospitaler mv. kan fx
findes i:

[16]    NS 8175:2012: Lydforhold i bygninger, Lydklassifisering for ulike bygningstyper, Norge.

[17]    SS 25268:2007 + T1:2017: Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Sverige.

Udvalgte standarder for måling og beregning af lydforhold i bygninger som der henvises til i afsnit 1.3 om definition af lydtekniske begreber.

DS/EN ISO 717-1:2013: Akustik - Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele - Del 1: Luftlydisolation.

DS/EN ISO 717-2:2013: Akustik - Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele - Del 2: Trinlydniveau.

DS/EN ISO 16283-1: 2014: Akustik – Feltmåling af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 1: Luftlydisolation.

DS/EN ISO 16283-2: 2015: Akustik – Feltmåling af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 2: Trinlydisolation.

DS/EN ISO 16283-3: 2016: Akustik – Feltmåling af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 3: Facaders lydisolation.

DS/EN ISO 10052:2005: Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode. Amendment DS/EN ISO 10052/A1:2010.

DS/EN ISO 12354-1:2017: Bygningsakustik. Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber. Del 1: Luftlydisolation mellem rum.

DS/EN ISO 12354-2:2017: Bygningsakustik. Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber. Del 2: Trinlydisolation mellem rum.

DS/EN ISO 12354-3:2017: Bygningsakustik. Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber. Del 3: Luftlydisolation mod udefra kommende støj.

DS/EN 12354-6:2004: Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementernes egenskaber - Del 6: Lydabsorption i lukkede rum

DS/EN ISO 3382-2:2008: Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 2: Efterklangstid i almindelige rum. Amendment DS/EN ISO 3382-2/AC:2009