Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen.

Stk. 2. Ved projektering og udførelse skal der tages hensyn til:

1) Lydtransmission mellem rum, boliger eller erhvervsenheder inden for bebyggelsen.

2) Støj fra bygningens tekniske installationer.

3) Støj fra veje og jernbaner.

4) Efterklangstid.

Stk. 3. Dokumentation af lydforhold kan ske ved beregning eller måling i den færdige bygning.