Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om funktionsafprøvning

Fold alle ud
Der skal udføres en funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg før ibrugtagning. Varme- og køleanlæg er som defineret i DS 469. Funkti-onsafprøvningen skal påvise om varme- og køleanlægget overholder bygningsreglementets krav til:

• Indregulering af vand- eller luftstrømme

• Styring