Det primære formål med kravene i kapitel 11 - Energiforbrug (§ 250 - § 298), er at begrænse energiforbruget til bygningsdrift set på årsplan. Det er dog visse energikrav i emnet, der er fastlagt ud fra hensyn om at minimere risikoen for kondensproblemer og ud fra hensyn om at begrænse afhængigheden af tilført energi fra energisystemet.