Den 1. januar 2018 trådte certificeringsordning for dokumentationen af de tekniske forhold i byggeriet i kraft. Certificeringsordningen skal implementeres – dvs. at akkrediterings- og certificeringsprocedurer skal fastlægges for de, der måtte ønske at virke indenfor ordningen – inden de første brandrådgivere kan blive certificeret. Indtil der kan anvendes certificerede brandrådgivere, vil der skulle foretages teknisk byggesagsbehandling fsva. brandkravene i BR18.

Frem til 1. januar 2020 vil det være muligt som bygherre at vælge teknisk byggesagsbehandling fsva. brandkravene i BR18.

For yderligere information om byggesagsbehandlingen efter BR18 henvises der til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18. Vejledningen kan findes på www.bygningsreglementet.dk.