Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledende udtalelse om bygningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018

Fold alle ud

Den 1. januar 2018 trådte certificeringsordning for dokumentationen af de tekniske forhold i byggeriet i kraft. Certificeringsordningen skal implementeres – dvs. at akkrediterings- og certificeringsprocedurer skal fastlægges for de, der måtte ønske at virke indenfor ordningen – inden de første brandrådgivere kan blive certificeret. Indtil der kan anvendes certificerede brandrådgivere, vil der skulle foretages teknisk byggesagsbehandling fsva. brandkravene i BR18.

Frem til 1. januar 2020 vil det være muligt som bygherre at vælge teknisk byggesagsbehandling fsva. brandkravene i BR18.

For yderligere information om byggesagsbehandlingen efter BR18 henvises der til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18. Vejledningen kan findes på www.bygningsreglementet.dk.