Swipe horisontalt for at se alle emner

Præaccepterede løsninger - Enfamiliehuse

Fold alle ud

Garager, carporte og udhuse mv. anses for at være integrerede i en bolig, når de ligger under samme tagkonstruktion som boligen.

Præaccepterede løsninger for integrerede carporte, garager og udhuse mv.


Integrerede garager, carporte, udhuse mv. skal udføres med overflader på vægge og lofter mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] . Ydervægge, bærende vægge, søjler, bjælker, etageadskillelser og lignende bygningsdele skal udføres mindst som bygningsdel klasse EI 30. Mod uudnyttelige tagrum skal vægge og loftskonstruktioner udføres som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] med isolering mindst udført som klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Ved et isoleringsmateriale forstås i denne sammenhæng ethvert materiale, der har en densitet, som er mindre end 300 kg/m³.

Ved integrerede garager, carporte og udhuse, som placeres nærmere naboskel eller stimidte end 2,5 m, skal den integrerede garage, carport og udhus udføres med ydervægge mod skel mindst som bygningsdel klasse EI 60, der slutter tæt til den yderste tagdækning. Dette gælder også for enfamiliehuse med integrerede garager, carporte mv., der er sammenbyggede eller ligger med mindre indbyrdes afstand end 5,0 m. Enfamiliehuset og den integreret garage, carport og udhus skal adskilles med en bygningsdel udført mindst som bygningsdel klasse EI 30.

Såfremt der kun bygges mod ét skel og såfremt arealet af den integrerede garage, carport og udhus ikke er større end 50 m², kan den brandmæssige adskillelse ske mod enfamiliehuset i stedet for mod skel. Dette skal i så fald ske ved, at enfamiliehuset adskilles fra garagen, carporten, udhuset mv. med bygningsdel klasse EI 60, der slutter tæt til den yderste tagdækning. Ved ydervægge, udført med bygningsdel klasse EI 60, skal den brandadskillende bygningsdel mindst føres frem til indersiden af den udvendige beklædning.

For så vidt angår åbninger i form af døre, vinduer eller tilsvarende fra den integrerede del til beboelsen i den brandadskillende bygningsdel skal disse åbninger udføres med mindst samme brandmodstandsevne som den adskillende væg, for eksempel som dør klasse EI2 30-C eller dør klasse EI2 60-C.