Swipe horisontalt for at se alle emner

Præaccepterede løsninger - Enfamiliehuse

Fold alle ud

Det fremgår af bygningsreglement 2018, kap. 5, § 91, at bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker evakuering og redning af personer.

Design, projektering og udførelse skal således sikre, at de personer, der opholder sig i bygningen, på sikker vis ved egen eller andres hjælp kan komme i sikkerhed uden for bygningen i tilfælde af brand. I enfamiliehuse, sommerhuse mv. skal kravet sikre:

-      At personer kan blive opmærksom på en brands opståen

-      Brug af redningsåbninger til personredning


Der udføres ikke egentlige flugtveje i enfamiliehuse mv, såfremt bygningen opføres efter denne vejledning, da der er tale om én brandmæssig enhed. Siden der som udgangspunkt ikke er flugtveje i enfamiliehuse, skal dørbredder blot opfylde kravene i bygningsreglementet 2018, §§ 52 og 207.