Swipe horisontalt for at se alle emner

Præaccepterede løsninger - Enfamiliehuse

Fold alle ud

Det fremgår af bygningsreglementet 2018, § 125, at bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, sti- og vejmidte, eller udføres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke er risiko for brandspredning til bygninger på anden grund.

Præaccepterede løsninger for afstand til skel


Afstandene, som er beskrevet i dette afsnit tager udelukkende højde for de brandmæssige forhold. Der kan derfor være andre forhold i bygningsreglementet, som medføre at der skal være en større afstand til naboskel, sti- eller vejmidte.

Afstande måles vandret uden hensyntagen til eventuelle terrænforskelle. Den angivne afstand er den mindste fri afstand mellem bygninger og naboskel, vej- og stimidte. De beskrevne afstande kan for tagudhæng, vindskeder, lætage over døre, gesimser og lignende mindre bygningsdele normalt nedsættes med 0,5 m.

Ved beregning af afstand til naboskel, vej- og stimidte kan der ses bort fra tagdækninger på karnapper, udestuer og lignende mindre bygningsdele, som er udført med transparente tagelementer klasse E-d2.

En bolig skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel, vej- og stimidte. Sommerhuse skal dog mindst placeres 5 m fra skel, vej- og stimidte for at overholde byggeretten, jf. bygningsreglementet 2018, kap. 8, § 178.

Ligger boligen tættere på naboskel, vej- eller stimidte end 2,5 m, skal ydervæggen mod naboskel, vej- eller stimidte udføres mindst som bygningsdel klasse EI 60 og slutte tæt til den yderste tagdækning.

Bygninger med tagdækning af strå (stråtag) eller anden tagdækning, som ikke er tagdækning klasse BROOF(t2) [klasse T tagdækning], skal placeres mindst 10 m fra naboskel, vej- og stimidte. Hvis stråtaget er brandsikret som beskrevet i afsnit 4.3.4 kan afstanden til naboskel, vej- og stimidte reduceres til 5 m.