Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 5, § 108, at indvendige overflader i rum ikke må bidrage væsentligt til brand- og røgspredning i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed.

Ydermere fremgår det af bygningsreglementet 2018, kap. 5, § 109, at indvendige overflader skal designes og udføres, så de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgspredning som følge af overfladernes:

  1. Antændelighed.
  2. Brandspredning.
  3. Produktion af varme og røg.
  4. Produktion af brændende dråber og partikler.


Design og udførelse skal forhindre, at brand og røg kan spredes i et rum på grund af de indvendige overfladers brandtekniske egenskaber.


Præaccepterede løsninger for indvendige overflader


Indvendige væg- og loftoverflader i alle boliger skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning].

Mod et uudnytteligt tagrum skal væg- og loftbeklædninger udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Ved et isoleringsmateriale forstås i denne sammenhæng ethvert materiale, der har en densitet, som er mindre end 300 kg/m³.

Mod stråtag skal vægge og loftkonstruktioner omkring beboelsesrum udføres mindst som bygningsdel klasse REI 30.