Swipe horisontalt for at se alle emner

Præaccepterede løsninger - Enfamiliehuse

Fold alle ud

Det fremgår af bygningsreglementet 2018, § 104, at bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at:

  1. Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
  2. Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
  3. Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.
  4. Brandspredning til andre bygninger på samme grund begrænses.
  5. Der ikke sker brandspredning til bygninger på anden grund.


Projektering og udførelse skal således sikre, at det forhindres, at der opstår brande, der udvikler sig så hurtig og bliver så store, at personer i bygningen ikke kan nå at bringe sig i sikkerhed, eller at redningsberedskabet ikke kan begrænse brandens udvikling.