Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 97
Brandmæssige enheder til personophold skal indrettes med redningsåbninger, med mindre et tilsvarende sikkerhedsniveau kan opnås på anden vis.
§ 98

Redningsåbninger skal designes og udføres under hensyn til: 

1) At personer i rummet skal kunne give sig til kende. 

2) Antallet af personer, rummet er beregnet til. 

3) At redningsåbninger kan anvendes til redning af personer via redningsberedskabets stiger afhængigt af bygningens højde. 

4) At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.