§ 156

Drift, vedligehold og løbende kontrol af følgende transportable konstruktioner og områder skal ske på en sådan måde, at §§ 137-142 og § 157 til en hver tid er overholdt: 

1) Transportable telte og konstruktioner. 

2) Festivalområder med hertil hørende salgs- og campingområder. 

3) Forsamlingstelte. 

4) Markedspladser. 

5) Salgsområder.

§ 157

En drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for transportable telte og konstruktioner, festivalområder med hertil hørende salgs- og campingområder, forsamlingstelte, markedspladser i § 156 skal udarbejdes, så det sikres, at §§ 137-142 er opfyldt samt, at det sikres, at: 

1) Der i forsamlingstelte til mere end 150 personer udarbejdes en driftsjournal og en pladsfordelingsplan. 

2) Der udarbejdes en brand og evakueringsinstruks. 

3) Der er udarbejdet ordensregler og evakueringsplaner om forebyggelse af brand. 

4) Personalet er uddannet og instrueret i både de udarbejdede ordensregler og evakueringsplaner samt, at personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel og brandtekniske installationer.

§ 158
§§ 156 og 157 anses for opfyldt når drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen er udført i henhold til Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold.