§ 120
I camping-, festival- og salgsområder skal der være brandslukningsmateriel i et sådan omfang, at tilstedeværende kan foretage en acceptabel indledende indsats.
§ 121

Der skal i bygninger installeres vandfyldte slangevinder, som beskrevet i følgende, for at sikre, at personer i bygningen kan foretage en indledende indsats: 

1) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1, som er indrettet til industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger til dyrehold, hvis etagearealet er større end 1.000 m². 

2) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 og 3, som er indrettet til mere end 150 personer. 

3) Alle bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6.

§ 122
Der skal i rum, der er større end 1.000 m², installeres automatisk brandventilation eller automatisk sprinkleranlæg for at reducere risikoen for brandudbredelse i rummet.
§ 123

Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger, som beskrevet i følgende, for at sikre mod brandspredning: 

1) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1, når etagearealet er større end 5.000 m². Hvis de nævnte bygningsafsnit har en brandbelastning, der er større end 800 MJ/m² gulvareal, skal de udføres med automatisk sprinkleranlæg, når etagearealet af bygningsafsnittet er større end 2.000 m². 

2) I lagerbygninger med bygningsafsnit i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, og etagearealet er større end 600 m². 

3) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 og 3, hvis bygningsafsnittet har et etageareal større end 2.000 m². 

4) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 600 m², og bygningen er i mere end én etage. 

5) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 4, 5 og 6, hvis bygningsafsnittet er mere end 2.000 m², og bygningen er én etage. 

6) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.

§ 124

Der skal i industri- og lagerbygninger i anvendelseskategori 1 installeres automatisk brandalarmanlæg for at sikre en tidlig alarmering af og indledende indsats fra redningsberedskabet og for at sikre mod væsentlig brandspredning, såfremt: 

1) Bygningsafsnittet har et etageareal, der er større end 2.000 m², og der ikke er installeret et automatisk sprinkleranlæg. 

2) Bygningsafsnittet har et etageareal, der er større end 5.000 m², og en stablingshøjde på mere end 10 m.