Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om indplacering i brandklasser

Fold alle ud

Denne vejledning beskriver, hvordan byggeri kan indplaceres i brandklasser. Der er flere steder i vejledningen henvist til Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 – Brand. Denne vejledning foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Der henvises til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, som kan anvendes i stedet.