Hvor det ikke kan dokumenteres, at en ombygning eller tilbygning til et eksisterende byggeri ikke påvirker sikkerheden i det eksisterende byggeri, skal det eksisterende byggeri ligeledes indplaceres i en brandklasse.

For byggeri, hvortil der er givet byggetilladelse efter BR95 (efter 1. juli 2004), BR08, BR10 og BR15, hvor der foreligger brandteknisk dokumentation i form af en brandstrategirapport eller brandteknisk redegørelse for det udførte byggeri, kan indplaceringen ske efter følgende retningslinjer:

•  Bygningen kan indplaceres i risikoklasse 2 eller 3, og den brandtekniske dokumentation viser, at byggeriet er opført efter eksemplerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri uden afvigelser. Byggeriet sidestilles med byggeri i brandklasse 2.

•  Bygningen kan indplaceres i risikoklasse 2 eller 3, og den brandtekniske dokumentation viser, at byggeriet er opført efter eksemplerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri med afvigelser. Byggeriet sidestilles med byggeri i brandklasse 3.

•  Bygningen kan indplaceres i risikoklasse 2 eller 3, og den brandtekniske dokumentation viser, at byggeriet er opført efter eksemplerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, hvor der er foretaget en komparativ analyse som beskrevet i Information om brandteknisk dimensionering. Byggeriet sidestilles med byggeri i brandklasse 3.

•  Bygningen kan indplaceres i risikoklasse 2 eller 3, og den brandtekniske dokumentation viser, at byggeriet er opført efter eksemplerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, hvor der er foretaget en brandteknisk dimensionering som beskrevet i Information om brandteknisk dimensionering. Byggeriet sidestilles med byggeri i brandklasse 3.

•  Bygningen kan indplaceres i risikoklasse 2 eller 3, og den brandtekniske dokumentation viser, at byggeriet er opført efter andre metoder end ved brug af eksemplerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri og en komparativ analyse som beskrevet i Information om brandteknisk dimensionering. Byggeriet sidestilles med byggeri i brandklasse 4.

•  Bygningen kan indplaceres i risikoklasse 2 eller 3, og den brandtekniske dokumentation viser, at der er foretaget en brandteknisk dimensionering som beskrevet i Information om brandteknisk dimensionering. Byggeriet sidestilles med byggeri i brandklasse 4.

•  Hvor bygningen indplaceres i risikoklasse 4, vil den uanset dokumentationsform kunne sidestilles med byggeri i brandklasse 4.

Den brandtekniske dokumentation kan være den brandtekniske dokumentation, der indgik i byggesagen, eller den kan være udarbejdet på et senere tidspunkt. Hvor den brandtekniske dokumentation ikke har været underlagt teknisk byggesagsbehandling, skal der være tilknyttet en certificeret brandrådgiver til udarbejdelsen af dokumentationen, hvis byggeriet skal indplaceres i brandklasse 2-4, eller den brandtekniske dokumentation skal underlægges teknisk byggesagsbehandling. Anvendes en certificeret brandrådgiver, skal personen virke som beskrevet i BR18 kap. 32 og 34, og dokumentationen skal underlægges kontrol som beskrevet i BR18 kapitel 30. Brandrådgiveren skal dog ikke udarbejde en start- eller sluterklæring, da der er tale om en redegørelse for et eksisterende byggeri, og ikke en egentlig byggesag. Ved den efterfølgende byggesag, skal den certificerede brandrådgiver dog virke fuldt ud.