Som det fremgår af BR18 § 23, stk. 1, nr. 2, skal der for byggeri i brandklasse 2-4, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, også udarbejdes en erklæring om, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt. Det har ingen indflydelse på indplacering af et byggeri i brandklasse, om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt eller ej.