Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om indplacering i brandklasser

Fold alle ud

Der vil forekomme byggeri, der på minimal vis overskrider grænsen for, hvad der kan indplaceres i en brandklasse. I så fald kan der foretages en konkret beskrivelse af konsekvenserne af overskridelsen, og kommunalbestyrelsen vil kunne give tilladelse til, at den lavere brandklasse kan anvendes, begrundet i den konkrete overskridelse. Det er fortsat bygningsejeren og den certificerede brandrådgiver, der virker på sagen, der har ansvaret for at udarbejde beskrivelsen af overskridelsen, og i øvrigt at brandsikringen af byggeriet og den brandtekniske dokumentation for byggeriet overholder krav i BR18 kap. 5, 29, 30, 32 og 34.

Et eksempel på en mindre overskridelse af grænsen til en brandklasse kan være et byggeri, hvor dokumentationen af brandforholdene sker som beskrevet i de præ-accepterede løsninger, som gør, at byggeriet ville blive indplaceret i brandklasse 2. I projektet er der imidlertid et enkelt forhold, hvor de præ-accepterede løsninger ikke tilgodeses. Det kan eksempelvis være, at længden af en flugtvej overskrides med 1-2 m, men at der i øvrigt er gode oversigtsforhold af flugtvejene. Hvis bygningsejeren og den certificerede brandrådgiver vurderer, at sikkerheden ikke reduceres herved, og kommunalbestyrelsen tiltræder denne vurdering, vil kommunalbestyrelsen kunne give en tilladelse til, at byggeriet indplaceres i brandklasse 2 i stedet for brandklasse 3. Tilladelsen begrundes i og vil alene dække den større længde af flugtvejen.