Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om indplacering i brandklasser

Fold alle ud

Brandklasse 4 omfatter det øvrige byggeri, der ikke kan indplaceres i brandklasse 3 og som omfatter alt byggeri i risikoklasse 4 samt byggeri risikoklasse 1-3, hvor brandsikkerheden dokumenteres ved brug af andre metoder end metoderne beskrevet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5. Dermed vil brug af visse typer brandprøvninger eller f.eks. kvantitative risikoanalyser ved dokumentation af brandforholdene gøre, at bygningsafsnittet kommer i brandklasse 4.

Eksempler på byggeri i brandklasse 4:

•  Byggeri i anvendelseskategori 1 og 4, hvor gulvet i øverste etage er mere end 45 m over terræn.

•  Industri- og lagerbygninger med mere end én etage over terræn, og hvor brandelastningen er større end 1.600 MJ/m².

•  Byggeri i anvendelseskategori 2, 3 og 5, hvor gulvet i øverste etage er mere end 22 m over terræn.

•  Byggeri i anvendelseskategori 3, hvor flugtvejene fra bygningsafsnittet er indrettet til mere end 1.000 personer. Flere bygningsafsnit med fælles flugtveje anses som værende ét bygningsafsnit.

•  Byggeri i anvendelseskategori 6 med mere end to etager over terræn.

•  Byggeri med mere end én etage under terræn.

•  Byggeri, hvor der er foretaget brandteknisk dimensionering, og der er anvendt andre beregningsforudsætninger eller acceptkriterier end angivet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5. Det kan f.eks. være andre designbrande, reaktions- og beslutningstider, ganghastigheder mv.

•  Byggeri, hvor der anvendes kvantitative risikoanalyser og dertil hørende acceptkriterier.

•  Byggeri, hvor der anvendes flugtveje, der er udformet på baggrund af evakueringsforsøg.